Krzysztof Okoński, Robert Grochowski

 

 

 

 

 


Dr Krzysztof Okoński - adiunkt w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Opiekun Koła Naukowego Studentów Germanistyki (reprezentowanego przez Marcina Bilińskiego - odtwórcę roli dostojnika nazistowskiego). Odpowiedzialny za konsultację językowo-kulturoznawczą projektu. 

Mgr Robert Grochowski - asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, współautor scenariusza (wraz z Jarosławem Butkiewiczem) i reżyser widowiska historycznego ,,NGL – BETRIEB. PODZIEMNA ZBROJOWNIA III RZESZY”, przewodnik po obiektach b. DAG-Fabrik Bromberg.